"Problemov, s katerimi se ukvarjamo, ne moremo rešiti, če ostanemo na isti miselni ravni kot takrat, ko smo jih ustvarili."

Albert Einstein
slika-1