IZOBRAŽEVANJE IZ OBVLADOVANJA STRESA

Uspešno obvladovanje stresa je eden od pomembnih dejavnikov za ohranjanje zdravja, dobre medsebojne odnose, zadovoljstvo, produktivnost in ustvarjalnost pri delu. Stresnim situacijam se pogosto ne da izogniti, lahko pa se naučite strategij za učinkovito obvladovanje stresa.


OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE IZ OBVLADOVANJA STRESA je namenjeno pridobivanju teoretičnih znanj, ki udeležencem omogočajo razumeti stres, prepoznati njihov lasten odziv na stresne dogodke ter spoznati načine pomoči in samopomoči. Udeleženci spoznajo tridelni pristop pri obvladovanju stresa. Izobraževanje traja štiri ure in vsebuje tudi izkustvene vaje.


CELOSTNO IZOBRAŽEVANJE IZ OBVLADOVANJA STRESA

nudi udeležencem poleg teoretičnih spoznanj za razumevanje stresa tudi praktična znanja, ki jim omogočajo bolje obvladovati stres. Udeleženci spoznajo svoj osebni delovni stil, ki vpliva na stres ter se naučijo različnih strategij in tehnik, da lahko vsak udeleženec najde sebi ustrezen način obvladovanja stresa glede na svoj delovni stil, osebno naravnanost in situacijo. Udeleženci osvojijo tri najpogosteje uporabljane tehnike samopomoči (avtogeni trening, postopno sproščanje mišic, tehnika čuječnosti). Nekatere tehnike zahtevajo daljši proces učenja, zato je delavnica razdeljena na tri srečanja po tri ure.


Vsebina in trajanje izobraževanj se lahko prilagaja potrebam organizacije oziroma podjetja.

KAJ PRIDOBITE:

  • Razumevanje stresa, njegovih vzrokov in učinkov,
  • večjo sposobnost obvladovanja stresa,
  • uvid v osebni delovni stil, ki povečuje stres,
  • večjo učinkovitost,
  • večje samosprejemanje in razumevanje drugih,
  • osvojili boste širok repertoar različnih načinov obvladovanja stresa,
  • naučili se boste sprostiti napetosti in doživljati občutke miru.

KRATKA PREDSTAVITEV METOD IN TEHNIK ZA OBVLADOVANJE STRESA:

Avtogeni trening je ena najpogosteje uporabljanih tehnik relaksacije in harmonizacije. S sistematično vadbo večate vašo psihično in telesno odpornost ter preprečujete razvoj bolezni, povezanih s stresom. Avtogeni trening se uporablja za boljše obvladovanje stresa, anksioznosti (tesnobnosti), paničnih napadov, treme in blažitev psihosomatskih težav. Uporaben je tudi na drugih področjih življenja, za izboljšanje koncentracije, učinkovitosti in kreativnosti.


Postopno sproščanje mišic je zasnovano tako, da se tekom vadbe naučite prepoznati povezanost med napetostjo mišic in popolno sproščenostjo. S tem znanjem lahko ob prvem znaku telesne napetosti, ki se pojavi v stresni situaciji, sprostite mišice. Fizična sprostitev pripomore k večji mentalni umirjenosti.


Tehnika za razvijanje čuječnosti: Čuječnost je zavedanje sedanjega trenutka in vašega notranjega dogajanja na neobsojajoč in nepresojajoč način. Čuječnost pomeni biti v stiku s seboj in z okolico, tukaj in zdaj, brez ocenjevanja in vrednotenja. Raziskave kažejo, da ima takšen pristop pomembne pozitivne učinke na različna področja življenja - zmanjša tesnobo, stres, depresivnost, izboljša počutje, izboljša odnose z drugimi in poveča kakovost življenja.


CENA se prilagaja glede na vsebino in trajanje izobraževanja.