PSIHOTERAPIJA IN PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

Panični napadi, depresija, ponavljajoči se vzorci odnosov, stalno nezadovoljstvo s sabo in/ali s svojim življenjem, nezmožnost reševanja težav in/ali soočanja s spremembami, stres in izgorevanje, pogosti občutki manjvrednost... psihične težave in stiske, ki znižujejo kvaliteto našega življenja, so zelo številne in različne. Pri njihovem razumevanju in odpravljanju nam lahko pomagata psihoterapija in psihološko svetovanje.


Psihoterapija pa je namenjena tudi ljudem, ki jih zanima osebnostna rast, samospoznavanje in razvoj lastnih potencialov.

POTEK PSIHOTERAPIJE IN PSIHOLOŠKEGA SVETOVANJA

Psihološko svetovanje je kratkotrajno in je usmerjeno v reševanje točno določenega problema ali situacije.


Psihoterapija pa je dolgotrajnejši proces. Dolžina psihoterapije je odvisna od motiviranosti posameznika in od ciljev psihoterapije. Psihoterapevtska srečanja potekajo redno, običajno enkrat tedensko po eno uro. Stalnost srečanj je pomembna, saj zagotavlja kontinuiran potek terapije in ustvari občutek varnosti.


Uvodno srečanje je namenjeno medsebojnemu spoznavanju, opredelitvi problema in spoznavanju mojega načina dela. Če se odločite za nadaljevanje procesa, oblikujeva skupen psihoterapevtski dogovor.

KAKO DELAM

Pri psihoterapevtskem delu združujem različne psihoterapevtske in terapevtske pristope, s poudarkom na načelih integrativne psihoterapije. Temeljno izhodišče integrativne psihoterapije je celosten pristop k človeku, z namenom integracije osebnosti. Pomaga nam, da bolje razumemo sami sebe, svoje čustveno, miselno, telesno doživljanje, svoj notranji, duhovni svet in svoje vedenje. Omogoča nam, da ozavestimo in se osvobodimo vzorcev in drugih vsebin, ki ovirajoče vplivajo na naše doživljanje in delovanje.


Integrativna psihoterapija izhaja iz prepričanja, da je pri obravnavi človeka potrebno prilagoditi pristop posamezniku in njegovim težavam, kar omogoča psihoterapevtovo poznavanje in združevanje različnih pristopov.


Poudarja pomen odnosov, v katerih razvijamo naš odnos do sebe, drugih in življenja. Zato je konstanten, varen in zaupen terapevtski odnos pomemben del terapije.


Integrativna psihoterapija se uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami.


PROSIM, POKLIČITE ZA CENO.